Om Suvida & Persondatapolitik

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man skærer ned på sukker og salt i kosten, og flere og flere aktive forbrugere vælger at tage ansvar, både for deres egen og for familiens livsstil. Suvida er produkter med fokus på at erstatte salt og sukker så effektivt som muligt.

 

Produkterne kan anvendes som 1:1 erstatning, så det er nemt at ændre livsstil, uden at lide afsavn.

– Hos Suvida fokuserer vi på hele pakken. Hvordan skaber vi produkter, der reducerer indtaget af sukker, salt og kalorier og stadig smager godt? Suvidas sødemidler er baseret på steviolglycosider, der udvindes af stevia-planten, og erythritol, der er den eneste sukkeralkohol, der ikke er energigivende.

Sukkerfrit er nemlig ikke bare sukkerfrit. I mange sødemidler er sukker erstattet af enten kunstigt fremstillede ingredienser eller sødestoffer, oftestest forskellige polyoler, der stadig er energigivende. Dertil kommer diverse fyldstoffer, der også har indvirkning på kroppens stofskifte.

– Suvida skal hjælpe til en ny aktiv livsstil, og derfor skal alle ingredienser bidrage til resultatet. Produkterne skal smage, føles og anvendes som de produkter, de erstatter. Suvida fås som sukkererstatning samt et søde- og bagemiddel, der kan bruges i brød og kager, og yderligere har vi en salterstatning, hvor natriumindholdet kun er det halve af normalt salt.

 

 

Persondatapolitik

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig følgende oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig:

1.  Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Toft Care (ansvarlig for varemærket ’Suvida’) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Toft Care A/S
Smedevej 1, Harre
DK-7870 Roslev
CVR.nr.  28672764
care@toft-group.dk

 

2.  Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

•    Levering af aftalte ydelser/vare/services
•    Udsendelse af målrettet markedsføringsmateriale
•    Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services
•    For at yde dig den optimale kundeservice
•    I forbindelse med et eventuelt opstået retskrav

 

3.  På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vores behandling af dine personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Retsgrundlaget for behandlingen følger af:

  • Når du handler på vores webshop vil behandlingen være nødvendig for at opfylde den kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b)
  • I visse tilfælde kan behandlingen være nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, der påhviler Toft Care, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c). Dette er for eksempel tilfældet ved behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven
  • Behandlingen er også nødvendig for, at Toft Care eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f). Legitime interesser kan i denne forbindelse udgøre; 

  • Løbende forbedring af produkter, services og shopping-oplevelser
     
  • For at målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider. I disse tilfælde er oplysninger, der videregives, begrænset til oplysninger, du selv har indtastet på www.toft-care.dk, såsom e-mailadresse. Oplysningerne vil ikke blive behandlet på en måde, hvor du er direkte identificerbar
  • Identifikation af risikable transaktioner med henblik på bekæmpelse af online svindel
     

4.  Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

•    Navn og adresse
•    E-mail og telefonnummer
•    Fødselsdato
•    Indholdet af selve henvendelsen, herunder f.eks. kundereklamationer 
•    Ordreinformationer, købshistorik og sagsnummer

5.  Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler oplysninger om dig med:

•    Vores leverandører af IT-services (databehandlere)
•    Eksterne revisorer
•    Facebook og Google med henblik på fremvisning af markedsføringsmateriale på deres platforme
•    Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov
•    Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel

 

6.  Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS?
Dine personoplysninger behandles af databehandlere placeret uden for EU/EØS:
Oracle America, Inc, USA,

a.  Certificering under EU.U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45
b.  EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46
Google Inc, USA,
a.  Certificering under EU.U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45
b.  Google Inc benytter underdatabehandlere i en række tredjelande, som du kan finde her:

     https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/
Facebook, Inc, USA
a.   
Certificering under EU.U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45
 

7.  Hvor stammer dine personoplysninger fra?
De personoplysninger, vi behandler, stammer fra dig og cookies.
 

8.  Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi gemmer de oplysninger, som vi har registreret om dig, i 2 år fra ophør af medlemskab. Denne opbevaringsperiode er fastsat på baggrund af hensynet til en eventuel reklamation over varer købt i vores.

 

9.  Hvordan kontakter vi dig om ændringer i behandlingen af dine personoplysninger?
Ved ændring i vores behandling af dine oplysninger modtager du mail-besked Vi opfordrer dig til løbende at holde dig orienteret, så du altid ved, hvordan vi behandler dine data.

 

10. Hvilke rettigheder har du?
Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig: 
•    Du har ret til indsigt og berigtigelse af dine oplysninger
•    Du har ret til begrænsning af behandling af dine oplysninger
•    Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
•    Du har ret til at transmittere oplysninger
•    Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger
Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Toft Care slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:
•    Du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og Toft Care ikke er forpligtiget til at behandle dem på et andet grundlag
•    Oplysningerne viser sig at være urigtige
•    Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet
•    Oplysningerne ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med reglerne

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

11.    Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.